Z A P R O S Z E N I E

Prezydium Regionu IPA Limanowa, serdecznie zaprasza członków oraz sympatyków Regionu IPA Limanowa (wraz z rodzinami) do udziału w Piknikowych Zawodach Wędkarskich Regionu IPA Limanowa oraz Konkursie Plastycznym „Policja w oczach dziecka” które odbędą się w dniu 5 września 2015 r. roku „na stawach” w Starym Sączu. /Staw Dolny, ul. Wielki Wygon, 33-340 Stary Sącz/ Program […]