Walne Zebranie Członków Regionu IPA Limanowa – 23.03.2017 r.

Prezydium Regionu zaprasza na Walne Zebranie Członków Regionu IPA Limanowa, które odbędzie się w dniu 23 marca 2017 roku o godz. 15.45 w świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Limanowej. Porządek zebrania: Otwarcie zebrania, przywitanie przybyłych osób, stwierdzenie prawomocności zebrania. Przedstawienie porządku obrad /głosowanie/. Wybór przewodniczącego zebrania. Wybór protokolanta zebrania. Sprawozdanie z działalności Prezydium Regionu IPA […]