Święto Honorowych Dawców Krwi

W dniu 23 listopada 2016 r. w sądeckim ratuszu, z okazji Dnia Honorowego Dawcy Krwi odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń. Wśród wyróżnionych osób znaleźli się funkcjonariusze limanowskiej policji oraz członkowie i sympatycy Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji – Region IPA Limanowa: Komendant Powiatowy Policji z Limanowej – insp. Dariusz Urbanik, dzielnicowy Komisariatu Policji w Tymbarku – asp. sztab. Mirosław Dutka, Mieczysław Orczykowski oraz Krzysztof Knap.

Poniżej relacja z uroczystości zamieszczona na stronie Urzędu Miasta Nowego Sącza.

W Dniu Honorowego Dawcy Krwi w sądeckim ratuszu odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń dla honorowych dawców krwi za ich bezinteresowną pomoc na rzecz drugiego człowieka oraz osób wspierających ideę krwiodawstwa. Honorowym dawcom krwi oraz ich sympatykom przyznane zostały m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony Dla Zdrowia Narodu”, Odznaka honorowa „Za Zasługi Dla Ochrony Zdrowia”, Kryształowe Serce i inne. W uroczystości wziął udział prezydent Ryszard Nowak, dyrektor Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Grzegorz Chochla oraz kierownik Kancelarii Małgorzata Grybel.

Prezydent Ryszard Nowak podkreślił jak ważnym darem dla ratowania ludzkiego zdrowia i życia jest ofiarowana przez członków Polskiego Czerwonego Krzyża krew. – Dar krwi to dar życia. Pamiętam z czasów dziecięcych plakat z czerwoną kroplą i podpisem „Kropla ratująca życie”. Jesteście przykładem, że bezinteresownie z potrzeby własnego serca, ofiarujecie to, co jest najcenniejsze. W wielu przypadkach ten dar to dar życia. Należy się wam szczególny szacunek i hołd za to, co przez te lata swojej służby zrobiliście. Te odznaczenia są wyrazem, że myśli o Państwu nie tylko władza centralna, ale też resortowa i związkowa. Świadczy to o tym, że doceniona jest wasza lojalność i ten dar, który potraficie w każdej sytuacji ofiarować. Cieszy mnie to, że widzę tutaj mundurowych to świadczy o tym, że poza tą służbą właściwą jest w was poczucie odpowiedzialności i chęci służenia. To dowód na to, że zawsze to było i jest wasze prawdziwe powołanie. Serdecznie wszystkim wyróżnionym gratuluję i dziękuję. Deklaruję, że zawsze będę z Państwem współpracował – powiedział Ryszard Nowak.

Wiceprezes Zarządu Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie Mieczysław Kurka także podziękował członkom PCK za ich bezinteresowne działanie na rzecz społeczeństwa. – Chciałbym przekazać wyrazy szacunku i uznania Państwa dzielności społecznej, popierającej organizacje krwiodawstwa. Wyrazem tego szacunku i uznania są przyznane wyróżnienia i odznaczenia – powiedział Komendant Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał Złoty Krzyż Zasługi Halinie Janusz.
Minister Zdrowia odznaczył Odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony Dla Zdrowia Narodu” Zenona Owsianka i Stanisława Stachonia.
Minister Zdrowia wyróżnił Odznaką honorową „Za Zasługi Dla Ochrony Zdrowia” Andrzeja Baziaka i Mieczysława Orczykowskiego.
Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie za wybitne zasługi w rozwoju honorowego krwiodawstwa nadał Kryształowe Serce Bogdanowi Górowskiemu.
Kapituła Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża nadała „Odznakę Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża”:
II stopnia:

 • Renacie Nowak

III stopnia:

 • Małgorzacie Grybel
 • Lidii Kucharskiej
 • Stanisławowi Laciuga
 • Arturowi Suchonek
 • Alicji Wąsowicz

Odznakę IV stopnia odebrał:

 • Krzysztof Borończyk
 • Edyta Brongiel
 • Mirosław Dutka
 • Józef Filipowicz
 • Rafał Janik
 • Kamil Jeremenko
 • Krzysztof Knap
 • Marek Kuźmiak
 • Marek Marcisz
 • Irena Mikusz
 • Wiesłąw Olszowskie
 • Paweł Padula
 • Celina Pancerz
 • Jacek Pierzga
 • Piotr Leszek Piotrowski
 • Maria Piórko
 • Daniel Skrzypiec
 • Krzysztof Turski
 • Dariusz Urbanik
 • Krysian Waligóra
 • Marcin Wójcikiewicz
 • Dariusz Żabiński

W dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny, bezinteresowne długoletnie oddawanie krwi Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie nadał Odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”:
I stopnia:

 • Tomaszowi Kotara
 • Sebastianowi Polański

II stopnia:

 • Pawłowi Hajduga
 • Przemysławowi Kantor
 • Tomaszowi Niedośpiał
 • Jarosławowi Strojny

III stopnia:

 • Marcinowi Chlipała
 • Beniaminowi Klop
 • Sylwii Witkowskiej

Decyzją Prezydium Zarządu Głównego NSZZ FSG nadano „Medal Pamiątkowy z okazji 25-lecia Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej”:

 • Tomaszowi Wojs
 • Janowi Wałczyk
 • Wojciechowi Ogorzałek

Koncert zadedykowany honorowym dawcom krwi wykonała Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Źródło i fot.: UM NS