Ogólnopolska Akcja Honorowego Oddawania Krwi Służb Mundurowych za nami.

W dniach 14-15 grudnia 2016 r. w ramach Ogólnopolskiej Akcji Honorowego Oddawania Krwi Służb Mundurowych w Limanowskim Terenowym Oddziale Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie zebrano ponad 10 litrów krwi. Kilku mundurowych zdecydowało się również na zarejestrowanie w bazie „Dawców Szpiku”.

Organizatorem Ogólnopolskiej akcji był Komendant Główny Straży Granicznej natomiast patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Sprawiedliwości oraz Minister Zdrowia.

W tym roku uczestnikami akcji byli między innymi funkcjonariusze Straży Granicznej, Policji, Służby Więziennej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, jak również innych instytucji i organizacji. W ubiegłorocznej akcji służb mundurowych, w całym kraju zebrano ponad 1650 litrów krwi.

Limanowską akcję koordynowała Komenda Powiatowa Policji w Limanowej oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji – IPA Limanowa. Oprócz mundurowych, krew oddali również pracownicy cywili, członkowie i sympatycy Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA oraz osoby cywilne.

Nadmienić należy, że to już 4 akcja oddawania krwi przeprowadzona przez limanowskich mundurowych. W 2016 r. mundurowi zebrali ponad 40 litrów tego drogocennego leku.

Już dziś zapraszamy na kolejne akcje zaplanowane przez mundurowych w nowym roku.

  • 8 marca 2017 r. – „Mundurowi Kobietom”

  • 31 maja 2017 r. – „Mundurowi Dzieciom”

  • 6 września 2017 r. – „Mundurowi Dzieciom”

  • 6 grudnia 2017 r. – „Niebiescy Mikołaje Dzieciom”

Wszystkim, którzy podzielili się swoją krwią, dziękujemy.

Servo Per Amikeco

Jarosław Pachut

fot. IPA Limanowa