Prezydium

Prezydium Regionu IPA Limanowa

Przewodniczący: Jarosław Pachut

Sekretarz: Paweł Ryś

Z-ca Sekretarza: Jacek Palka

Skarbnik: Wiesława Misterka

Członek Prezydium: Grzegorz Opiela


Komisja rewizyjna

Przewodniczący Komisji: Mieczysław Sukiennik

Członek Komisji: Ryszard Bartkowiak