„ODDAJ Z NAMI KREW” – ZAPROSZENIE

W Komendzie Powiatowej Policji w Limanowej, przy współudziale Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji, pod hasłem „spoKREWnieni służbą”, odbędzie się Akcja Honorowego Oddawania Krwi. Akcję swoim patronatem objęło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Termin: 8 marca 2017 r.

Godz. 8.00-12.30

Miejsce: świetlica Komendy Powiatowej Policji w Limanowej

Limanowa, ul. Żwirki i Wigury 7

Kontakt: 18 3379466

Informacje dla dawców:

Zgłaszający się do oddania krwi powinien posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i numer PESEL: dowód osobisty, dawca wielokrotny – również legitymację Honorowego Dawcy Krwi.

Każdy, kto zgłasza się do oddania krwi powinien być zdrowy, wypoczęty, wyspany oraz po spożyciu lekkostrawnego posiłku i wypiciu około 1,5 litra płynów w ciągu 24 godzin przed oddaniem krwi.

Oddawanie krwi jest zabiegiem całkowicie bezpiecznym dla Dawcy z uwagi na stosowanie w trakcie pobierania krwi wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku. O wszelkich wątpliwościach dotyczących swojego zdrowia należy powiadomić lekarza kwalifikującego do oddania krwi, a także oddać mu osobiście wypełniony Kwestionariusz dla Krwiodawcy zawierający pytania o przeszłość chorobową oraz prowadzony tryb życia kwalifikowanego kandydata.