„Oddaj z nami krew” „spoKREWnieni służbą”

W dniu 8 marca 2017 roku, w Komendzie Powiatowej Policji w Limanowej, odbyła się jednodniowa akcja honorowego oddawania krwi zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Limanowej oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji – IPA Limanowa.

Dzięki ofiarności „dawców” zebrano ponad 10 litrów cennego, ratującego ludzkie życie leku. Ponadto, 5 krwiodawców zdeklarowało chęć podzielenia się własnym szpikiem kostnym i zarejestrowało się w Centralnym Rejestrze Niespokrewnionych Dawców Szpiku. Oprócz mundurowych, krwią podzielili się również mieszkańcy limanowszczyzny, pracownicy cywilni KPP w Limanowej oraz sympatycy IPA, którzy licznie wsparli akcję.

Przeprowadzona akcja, została objętą patronatem honorowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a przeprowadzono ją pod hasłem „spoKREWnieni służbą”.

Wszystkim, którzy bezinteresownie podzielili się swoją krwią oraz pomogli w zorganizowaniu i przeprowadzeniu akcji dziękujemy, zachęcając jednocześnie do udziału w kolejnych akcjach. Następna akcja, którą zaplanowano na 31 maja 2017 r. zostanie przeprowadzona pod hasłem „Mundurowi Dzieciom”.

Szczególne słowa uznania, za pomoc w zorganizowaniu i sprawnym przeprowadzeniu zbiórki oraz serdeczne życzenia z okazji Dnia Kobiet składamy Paniom z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie – Oddział Terenowy w Limanowej.

Pamiętajmy !

Krew to najcenniejszy dar, jaki możemy ofiarować drugiemu człowiekowi. Jednocześnie jest dowodem ludzkiej solidarności, wsparcia. Nie bójmy się pomagać. To tylko dwa ukłucia, które mogą uratować czyjeś życie.