Walne Zebranie Członków Regionu IPA – relacja

W dniu 23 marca 2017 r. w siedzibie Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji – Region IPA Limanowa, znajdującej się w Komendzie Powiatowej Policji w Limanowej, odbyło się Walne Zebranie Członków Regionu IPA Limanowa. W charakterze gościa, w zebraniu uczestniczył Prezydent Sekcji Polskiej IPA Fryderyk Orepuk.

Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem zebrania, Prezydent uroczyście odznaczył medalem „Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA”  kol. Stanisława Standio.

Zebranie otworzył Przewodniczący Regionu Jarosław Pachut, który po przywitaniu licznie przybyłych członków, stwierdził prawomocność zebrania, a następnie przedstawił porządek obrad. Głównym celem zebrania było przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności Prezydium, finansowych oraz komisji rewizyjnej (rocznych i za okres mijającej kadencji), udzielenie absolutorium ustępującym członkom Prezydium jak również wybór nowych władz.

Zebranie poprowadził kol. Ryszard Bartkowiak.

Po odczytaniu sprawozdań, ich przyjęciu i zatwierdzeniu, Walne Zebranie Członków Regionu IPA Limanowa udzieliło absolutorium ustępującym członkom Prezydium. Następnie, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przystąpiono do wyboru nowych władz stowarzyszenia.

Walne Zebranie Członków Regionu IPA, na kolejną kadencję (2017-2019) wybrało Prezydium, które ukonstytuowało się w składzie:

Jarosław Pachut – Przewodniczący Regionu IPA Limanowa

Marcin Kuc – Sekretarz

Jacek Palka – Zastępca Sekretarza

Wiesława Misterka – Skarbnik

Grzegorz Opiela – Członek Prezydium

Paweł Ryś – Członek Prezydium

oraz Komisję Rewizyjną:

Mieczysław Sukiennik – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Stanisław Standio – Członek Komisji Rewizyjnej

Ryszard Bartkowiak – Członek Komisji Rewizyjnej

Po wyborze nowych władz, omówiono i przyjęto plan pracy i preliminarz na rok 2017.

 

Protokół z zebrania do wglądu w siedzibie Regionu IPA Limanowa.

Jacek Palka