Z okazji Dnia Dziecka – „Oddaj z nami krew”

Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji – Region IPA Limanowa, wraz z Komendą Powiatową Policji w Limanowej, zapraszają do wzięcia udziału w akcji zbiorowego oddania krwi. Krew zostanie przekazana na potrzeby limanowskiego szpitala, z wskazaniem, na jego najmłodszych podopiecznych. 

Termin: 30-31 maja 2017 r.

Godz. 8.00-12.30

Miejsce: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Limanowa, ul. Piłsudskiego 61 – Szpital Powiatowy w Limanowej

Kontakt:  18 3371043, 18 3379466

Informacje dla dawców:

Zgłaszający się do oddania krwi powinien posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i numer PESEL: dowód osobisty, dawca wielokrotny – również legitymację Honorowego Dawcy Krwi.

Każdy, kto zgłasza się do oddania krwi powinien być zdrowy, wypoczęty, wyspany oraz po spożyciu lekkostrawnego posiłku i wypiciu około 1,5 litra płynów w ciągu 24 godzin przed oddaniem krwi.

Oddawanie krwi jest zabiegiem całkowicie bezpiecznym dla Dawcy z uwagi na stosowanie w trakcie pobierania krwi wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku. O wszelkich wątpliwościach dotyczących swojego zdrowia należy powiadomić lekarza kwalifikującego do oddania krwi, a także oddać mu osobiście wypełniony Kwestionariusz dla Krwiodawcy zawierający pytania o przeszłość chorobową oraz prowadzony tryb życia kwalifikowanego kandydata.