Prezydium

Prezydium Regionu IPA Limanowa

Przewodniczący: Jarosław Pachut

Sekretarz: Marcin Kuc

Z-ca Sekretarza: Jacek Palka

Skarbnik: Wiesława Misterka

Członek Prezydium: Grzegorz Opiela

Członek Prezydium: Paweł Ryś


Komisja rewizyjna

Przewodniczący Komisji: Mieczysław Sukiennik

Członek Komisji: Ryszard Bartkowiak

Członek Komisji: Stanisław Standio